--> Doğa İle İlgili Sözler | SozRehberi

Doğa İle İlgili Sözler

Doğa ile ilgili güzel sözler duymak ve okumak insanların hissiyatlarını her daim iyi yönde etkilemiştir. Bu yüzdendir ki birçok yazar ve ...

Doğa İle İlgili Sözler
Doğa ile ilgili güzel sözler duymak ve okumak insanların hissiyatlarını her daim iyi yönde etkilemiştir. Bu yüzdendir ki birçok yazar ve şair doğanın mükemmel oluşumu ve işleyişi hakkında yazılar yazarak bu mutlu ve huzurlu hallerini dile getirmiş, birçok atasözü de bu konu etrafında toplanarak söylenmiştir.  İnsan doğanın bir parçasıdır. Doğa sayesinde var olup öldüğü vakit doğayla bir bütün olur. Yaşamak için tüm ihtiyacını doğadan sağlar ve doğadan nemalanır. Hayatımızın en büyük ihtiyacı sayılan iletişim için bir araç olan dil olgusunu, insanlık tarihinin en başlarında doğa sayesinde karşılamışız. Doğadan duyulan sesleri taklit ederek bugünkü konuşma dilini oluşturduk. Hala daha yansıma sözcükleri kullanarak aynı doğa gibi konuşuyoruz. 

Temel görüş insanların doğayı taklit ederek yaşadıkları düşüncesidir. Dil bu örneklerden biriydi. Devamı olarak hayvanları hareket bakımından taklit etmek, doğanın her parçasından duyulan sesleri taklit etmek, doğada gördükleri nesnelerden insanlar için gerekli olan aletleri yapmak… Daha birçok örnek sayılabilir.

Doğa, her zaman insanlara bir yuva olmuştur. Zamanında taşlar, dağlar kazılmış, mağara yapılmış; ağaç tepelerinde yaşanılmış, toprak altında sonsuz uykuya dalınmıştır. Ki ayrıca sadece biz insanların değil, gördüğümüz diğer tüm canlıların mekânı haline gelmiştir. 

Irmakların dolana dolana, usulca toprak üstünde yol alması, şelalelerin dağlık yerlerden zemine doğru hışımla akması, tüm canlıların bir arada yaşaması… Doğa ile ilgili özlü sözler işte bu güzellikler uğruna yazılmıştır.

Doğa ananın tüm getirileri ona tekrardan geri döner. İnsanlar ondan gelir, ona döner. Verdiği meyve, toprağa düşünce gübre olarak yine kendi ağacına döner. Irmaklar akar denize döner. 

 Mağarada yaşayan insanlar doğaya not bırakmak için duvarlara; çiçek resimleri, ağaç resimleri, hayvan ve dağ resimleri çizmişler ve böylece minnetlerini belli etmişlerdir. Sanat en çok doğadan yararlanır, onu resmeder. "Sanat, doğanın taklididir." sözü işte tam da burada mantık kazanmaya başlar.

Fakat bazen doğaya karşı çok acımasız oluyoruz. Bizi hiçbir zaman terk etmeyecekmiş gibi düşünüp canını yakıyoruz. Doğanın da bize cevabı çok sert oluyor. İçecek bir yudum suya muhtaç kalmamak için, rahatça oksijeni soluyabilmek için, en çok da rahatça uyuyabilmemiz için evimiz saydığımız doğayı korumamız lazım.

Doğa çöplere layık değil, kesilmekten yarım kalmış ağaçlara layık değil, onun masmavi sularına hiçbir zaman atıklar lazım değil. Yavaş yavaş elimizden akıp giden oksijeni korumak için tüm gücünü kullanmak zorunda değil. Bugüne kadar doğa hep bizim için var oldu, artık sıraysa bizde.

Hakkında tonlarca söz edilmiş ve her zaman sükutundan, huzurundan, insana en çok yakışan ve benzeyen yer olarak söz edilmiştir. Biz de sizin için bu sözleri okuyup doğanın muazzamlığı hakkında yazarlar tarafından yazılmış, atalar tarafından söylenmiş doğa ile ilgili söz önerileri derledik.

Doğa İle İlgili Söylenmiş Sözler


Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur. Anonim

Bir gün bakacaksınız; gökteki kartallar, dağlan örten ormanlar yok olmuş, atlar ehilleştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme uğraşının başlangıcı başlamış olacak. Kızılderili Reisi Seatle

Doğa İle İlgili Sözler

Hiç ırmak görmemiş biri ilk kez bir ırmak gördüğünde, deniz sanmış onu. Biz en büyük bildiğimiz şeyleri, doğanın o konuda ki son sınırları sayarız. Montaigne

Hepimizin bir annesi vardır: Toprak. Victor Hugo

Her ferdi, hatta her topluluğu, hoşlandığı yem ile avlarlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar

Doğa İle İlgili Sözler

Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır. Honore de Balzac

Ağaç maziyi istikbale bağlar, size sabrı öğretir, beraber yaşamanın, birbirine faydalı olmanın zevkini verir. Marcel Proust

Doğa İle İlgili Sözler

Para umrumda değil. Benim derdim bir iz bırakmak ve bunu bu şekilde yapabileceğimi biliyorum. Her zaman daha iyisini yapmak için bir fırsat vardır. Doğayı yok etmektense insanlara doğa ile iç içe bir yaşam sunmak benim için daha anlamlı. Jennifer Probst

Doğa İle İlgili Sözler

Doğa, bilgilerimizin kaynağıyla hayatın kaynağının aynı olmasını istemiştir; yaşamak için izlenimler edinmeliyiz; bilmek için izlenimler edinmeliyiz. Michel Foucault

Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız. Fritz Schumacher

Doğa İle İlgili Sözler

Doğaya hoyratça davranan toplumlarda insanlar arasindaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar. John Bennet

Kirli çevre insanın ruhuhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir. Aziz Nesin

Doğa, gençlere kuvvet, yaşlılara hikmet verir. Aristoteles

Doğa İle İlgili Sözler

Doğadan ayrı kalan insan, kibre tutulup tüm hakikati yadsımaya başladı, ve kendini doğanın hükümdârı olarak bildi. Ne zaman ki uzaklaştırdı kendini özünden, var oluşun temelinden, “doğa”dan, o zaman hastalıklar sardı bedenini ve şimdi de onlardan ilaç ve kimyasal bileşimlerle kurtulmaya çalışıyor. Bedenini ilaçlarla, toprağı ise kimyasal gübre ve herbisitlerle dolduruyor. Masanobu Fukuoka

Biz, tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız. M. T. Cicero

Doğa İle İlgili Sözler

Doğayı yorumlamak için, onun sessiz harflerine aklın sesli harflerini eklemek gerekir. J.G.Hamann

Doğayı daha fazla gözlemlersen onun tüm varlıkları ile devasa bir organizasyon olduğunun farkına varırsın. Benim sadece doğal fenomenleri gözlemleyerek bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaştığım büyük bir anlayış var orada. Carlo Rubbia

Doğa İle İlgili Sözler

Güzellik, doğanın kadınlara verdiği ilk armağan, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir. Fransız Atasözü

Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar. Goethe

Doğa İle İlgili Sözler

Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yaşamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengârenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur. Ali Duran

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. Mahatma Gandhi

Ağaç meyvesinden bilinir, yaprağından değil. John Ray

Tabiat; bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil. Seneca

Doğa İle İlgili Sözler

Hakarete uğramış doğa ile suçlu bir kalbin öcü,insan adaletinden çok daha güçlüdür! Dostoyevski

Sevgi dolu doğa bizi ağlatsa da, aklın neşesidir doğanın gözyaşları. William Shakespeare

Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar. John Bennet

Doğa İle İlgili Sözler

Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. Paul Ehrlich

Doğa ve kitaplar, onları görebilen gözlere aittir. Ralph Waldo Emerson

Doğa tarafından mükemmelleştirilen şeyler sanat tarafından gerçekleştirilenlerden daha iyidir. Cicero

Doğa İle İlgili Sözler

Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına göz ardı ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır. Mary Mellor

Tabiatta her şey bir değişimdir. Ama her değişimin ardından, bir sonsuzluk yatar. Goethe

Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir. Richard St. Barbe Baker

Doğa İle İlgili Sözler

Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür. Franklin Roosvelt

“Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.”  Mustafa Kemal Atatürk

Doğa İle İlgili Sözler

İnsanoğlunun en büyük zaafı, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanması. Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları ve doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor. Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendisini diğer canlılardan ayrı tutuyor. Çevreyi istediği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok ediyor. Halbuki insanoğlu bu evrende zincirin sadece küçük bir parçası. Bunu reddederek aslında kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın bu yanılgıdan kurtulması en büyük özgürlük. Tabii bu da tam olarak mümkün olmayabilir ama bu çabanın kendisi de bir özgürlük. Albert Einstein

Her şeyin prensibi sudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner. Thales

Vatanın kalbi ormanların derinliklerinde saklıdır, ormansız bir millet ölmüş bir millettir. Andre Theuriet

Doğa İle İlgili Sözler

Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra… Ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız. Kızılderili Atasözü

Yaptığımız hataların büyük çoğunluğu kendi ürünümüzdür; doğanın sunduğu basit, düzenli ve yalnız hayatı bırakmayarak hepsinden kurtulmuş olabilirdik. Doğa, insanın sağlıklı olmasını istediyse, şunu belirtme cesaretini kendimde görüyorum ki, derin düşünce doğallığa zıt bir insan halidir ve düşünen bir insan, yozlaşmış bir hayvandır. Jean-Jacques Rousseau

Doğa İle İlgili Sözler

İnsanın öğretmeninin doğa, kitabın insanlık ve okulunun yaşam olduğu bir gün gelecek mi? Halil Cibran

Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir Yeni dünya düzeni yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir. Peter F Drucker

Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!

Doğa İle İlgili Sözler

Dağlarda hayat, düzlüktekinden daha insancıldır. Halk birbirine daha yakındır, istenirse de daha uzak, ihtiyaçlar da daha az ama daha zorunlu. Goethe

Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki. Friedrich Nietzsche

Doğa İle İlgili Sözler

Doğa bizi asla kandırmaz; bizi kandıran hep kendimiz olmuşuzdur. Jean-Jacques Rousseau

Öyle görünüyor ki doğa her insana, daha doğuşunda, iyilikler ve kötülükler için sınırlar çizmiştir. La Rochefoucauld

İnsanlar doğa güçleri üzerindeki hakimiyetlerini o denli arttırmış durumdalar ki, bunların yardımıyla birbirlerini son insana varana dek ortadan kaldırmaları işten değildir. Bunu kendileri de bildiklerinden, günümüzdeki huzursuzluklarının, mutsuzluklarının ve kaygılı hallerinin esaslı bir bölümü buradan kaynaklanıyor. Sigmund Freud

Doğa İle İlgili Sözler

Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

Ihlamur ağacının dalının kesilmesi, insanın damarının kesilmesi gibi bir şey. Hayatın, yaratılandan ve yaratıcının varlığından dolayı saygıyla korunması gerekir, aksi takdirde ilahi denge bozulmuş olur. Lev Tolstoy

Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı. Aşık Veysel

Doğa İle İlgili Sözler

Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim! Nazım Hikmet

Doğa, hoşgeldin diyen kollarıyla uzanır bize ve onun kadınsı güzelliğinden haz almaya çağırır bizi; ama biz onun sükunetinden ürker, kalabalık kentlere akın ederiz ve orada tıpkı vahşi bir kurdun önünden kaçışan koyunlar gibi birbirimizi sıkıştırarak yaşarız. Halil Cibran

YORUMLAR

Ad

14 Şubat sözleri,1,2021 sevgi sözleri,1,23 Nisan,2,23 nisan kutlama sözleri,1,25 yaş doğum günü mesajları,1,abiye doğum günü mesajı,1,ablaya doğum günü sözleri,1,ablaya güzel mesajlar,1,ablaya güzel sözler,1,acımasız sözler,1,ağır instagram sözleri,1,ağır sözler,2,ağır whatsapp sözleri,1,aile,1,aile ile ilgili sözler,1,albert,1,Amcaya Babalar Günü Mesajları,1,amcaya doğum günü mesajları,1,anlamlı anneler günü mesajları,1,anlamlı aşk sözleri,4,anlamlı doğum günü mesajları,2,anlamlı sözler,12,anne,4,anneanneye anneler günü mesajı,1,anneler günü mesajları,3,anneler günü sözleri,2,anneler günü sözleri güzel sözler,1,anneye anlamlı sözler,2,anneye cuma mesajları,1,anneye güzel sözler,2,anneye resimli cuma mesajları,1,arkadaş,4,arkadaşa doğum günü mesajları,7,arkadaşa esprili sözler,1,arkadaşa hediye,2,arkadaşa komik sözler,2,arkadaşa yılbaşı mesajları,1,aşırı anlamlı sözler,1,aşk,7,aşk mesajları,7,aşk sözleri,14,Atatürk,4,atatürk ile ilgili sözler,2,Atatürk özdeyişleri,1,Atatürk sözleri,1,Atilla İlhan sözleri,1,atom,1,ayetli cuma mesajları,1,ayrılık sözleri,1,baba,3,babalar günü,8,babalar günü mesajları,12,babaya doğum günü mesajı,2,babaya duygusal sözler,2,babaya güzel sözler,3,babaya mesaj,4,başarı sözleri,1,bayan sevgiliye hediye,1,bayram mesajları,1,bebek,2,bebek isimleri,3,belirli gün ve haftalar,1,benimle evlenir misin sözleri,1,Bilim,2,bilimle ilgili sözler,1,cuma,1,cuma kutlama sözleri,1,cuma mesajları,6,çiçek,1,çiçek hediyesi kart yazıları,1,çiçek kart yazıları,2,çocuklara güzel sözler,1,dayıya doğum günü mesajı,1,değişik doğum günü mesajları,1,derin sözler,1,dini doğum günü sözleri,2,dini sözler,1,doğa,1,doğa ile ilgili sözler,1,doğum günü,34,doğum günü hediye notları,1,doğum günü hediyesi,1,doğum günü mesajı,1,doğum günü mesajları,27,dosta güzel sözler,1,dostluk sözleri,1,dostlukla ilgili sözler,1,dualı cuma mesajları,1,duygusal hayat sözleri,1,düğün kutlama sözleri,1,düşündürücü sözler,1,einstein,2,en yakın arkadaşa doğum günü mesajı,1,erkeğe doğum günü mesajları,1,erkeğe güzel sözler,1,erkeğe sevgililer günü mesajları,1,Erkeğe Sevgililer Günü Sözleri,1,erkek bebek isimleri,2,erkek öğretmene öğretmenler günü mesajları,1,espri,2,esprili sözler,5,eşe hediye notu,1,etkileyici aşk sözleri,3,etkileyici doğum günü mesajları,1,etkileyici sözler,1,evlilik kutlama sözleri,1,evlilik tebrik sözleri,1,evlilik teklifi sözleri,1,ezhel,1,felaket,1,flörte sorulacak sorular,1,galileo,1,genç kıza doğum günü hediyesi,1,genç kıza hediye,1,güldüren nickler,1,güldüren sözler,2,günaydın mesajları,3,güncel aşk sözleri,1,güzel aşk sözleri,3,güzel mesajlar,2,güzel mesajları,2,güzel sözler,50,harbi derin sözler,1,hayat sözleri,5,hayırlı cumalar,1,hayvan,1,hediye,3,hediye notu,3,hediye notu yazıları,1,hüzünlü sözler,1,ışıklı çerçeve,1,ışıklı kalp pano,2,ilk buluşmada sorulacak sorular,1,iltifat sözleri,1,instagram sözleri,2,isimlerin anlamları,2,islam,2,islamın bilime bakışı,1,iş tebrik mesajları,1,iyi geceler mesajları,1,iyi ki doğdun mesajları,1,kadın,3,kadın olmanın zorluğunu anlatan sözler,1,kadınlar günü,1,kadınlar günü mesajları,4,kadınlar günü sözleri,2,kadınlarla ilgili güzel sözler,1,kadınlarla ilgili sözler,2,kandil,1,kandil mesajları,1,karakalem resim sipariş,1,kardeş,1,kardeşe doğum günü mesajları,1,kardeşe güzel sözler,1,katlanmakla ilgili sözler,1,kayınpedere babalar günü mesajı,1,Kayınpedere Doğum Günü Mesajları,1,kısa anneler günü sözleri,1,kısa aşk sözleri,2,kısa cuma mesajları,1,kısa güzel sözler,1,kıskançlıkla ilgili sözler,1,kız arkadaşa hediye,2,kız bebek isimleri,2,kız çocuğa doğum günü mesajları,1,kıza hediye,1,kızıma doğum günü mesajı,2,koca,1,kocaya güzel sözler,1,kocaya sevgililer günü sözleri,1,komik aşk sözleri,1,komik babalar günü mesajları,1,komik doğum günü mesajları,2,komik olmayan sözler,1,komik sözler,5,köpek,1,köpekle ilgili sözler,1,kuranda geçen bebek isimleri,1,kurban bayramı mesajları,1,kuzene doğum günü mesajları,1,kuzene sözler,2,laf,1,laf sokucu mesajlar,2,led ışıklı kalp pano,1,manitaya aşk mesajları,1,melankolik sözler,1,miraç kandili mesajları,1,nişan yıldönümü sözleri,1,nişanlı,1,nişanlıya doğum günü mesajları,1,nişanlıya güzel sözler,2,öğrenciye güzel sözler,1,öğretemene teşekkür mesajı,1,öğretmen,4,öğretmen sevgiliye öğretmenler günü mesajları,1,öğretmene doğum günü mesajları,2,öğretmene güzel sözler,8,öğretmenler günü mesajları,6,önemli günler,2,özel günler,1,özlü,1,özlü sözler,3,özür dileme mesajları,3,özür dileme sözleri,1,paylaşılacak güzel sözler,1,paylaşılacak sözler,1,resimli ağır sözler,2,resimli anlamlı sözler,1,resimli aşk sözleri,2,resimli cuma mesajları,3,resimli doğum günü mesajları,1,resimli özlü sözler,1,resimli paylaşılacak sözler,1,resimli sözler,1,resimli yılbaşı mesajları,1,resimli yıldönümü mesajları,1,romantik,1,romantik aşk sözleri,1,romantik çiçek notları,1,romantik doğum günü mesajları,1,seni seviyorum çünkü sözleri,1,seni seviyorum sözleri,2,sert sözler,1,sert whatsapp sözleri,1,sevdiğine aşk sözleri,1,sevgi sözleri,2,sevgili,36,Sevgililer Günü Mesajları,5,sevgililer günü sözleri,2,sevgiliye,7,sevgiliye aşk mesajları,5,Sevgiliye Aşk Sözleri,16,sevgiliye ayrılık sözleri,1,sevgiliye barışma sözleri,1,sevgiliye cuma mesajları,1,Sevgiliye Doğum Günü Mesajı Whatapp,1,sevgiliye doğum günü mesajları,5,Sevgiliye Günaydın Mesajları,3,sevgiliye güzel sözler,19,sevgiliye hediye,1,sevgiliye iyi geceler mesajları,1,sevgiliye iyi geceler sözleri,1,sevgiliye kadınlar günü mesajı,1,sevgiliye kaliteli sözler,1,sevgiliye muhteşem sözler,1,sevgiliye özür dileme mesajları,1,sevgiliye özür sözleri,2,sevgiliye romantik sözler,4,sevgiliye sorulacak sorular,2,sevgiliye sözler,6,sevgiliye yılbaşı mesajları,1,sevgliye hediye,1,soğuk espri,1,sokucu,1,söz,3,sözler,1,sözleri,2,şair sözleri,1,şairlerin sözleri,1,tahammül sözleri,1,teyzeye doğum günü mesajı,1,teyzeye doğum günü sözleri,1,unutulmaz öğretmen sözleri,1,uzun aşk sözleri,2,uzun doğum günü mesajları,1,uzun doğum günü sözleri,1,uzun güzel sözler,1,ünlü sözleri,2,Ünlü Şairlerden Güzel Sözler,1,ünlülerin özlü sözleri,4,üzgünüm sözleri,2,whatsapp,1,whatsapp durum sözleri,1,whatsapp sözleri,2,yakın arkadaşa doğum günü mesajları,1,yaramazlıkla ilgili komik sözler,1,yaratıcı doğum günü hediyesi,1,yaş günü mesajları,1,yaşamla ilgili sözler,1,yavrularıma güzel sözler,1,yazarların baba ile ilgili sözleri,1,yeni iş mesajları,1,yeni iş tebrik mesajları,1,yeni yıl mesajları,1,yılbaşı,2,yılbaşı mesajları,2,yıldönümü,1,yıldönümü hediye notları,1,yıldönümü sözler,2,yunus emre sözleri,1,
ltr
item
SozRehberi: Doğa İle İlgili Sözler
Doğa İle İlgili Sözler
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6izHORUjvugaJepD5rvGgLI7Esd7zKt3ztfbVqKE23ekZRuV3qK-P32bJOc3ayMIzok6u4RnAWvlt_UGiX5lmL0C911A12Ek2R7mOM3qYpnzxhgD40DQnEYO0O4wCUsYavGG9-8939a4y/s640/doga.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6izHORUjvugaJepD5rvGgLI7Esd7zKt3ztfbVqKE23ekZRuV3qK-P32bJOc3ayMIzok6u4RnAWvlt_UGiX5lmL0C911A12Ek2R7mOM3qYpnzxhgD40DQnEYO0O4wCUsYavGG9-8939a4y/s72-c/doga.jpg
SozRehberi
https://www.sozrehberi.com/2020/06/doga-ile-ilgili-sozler.html
https://www.sozrehberi.com/
https://www.sozrehberi.com/
https://www.sozrehberi.com/2020/06/doga-ile-ilgili-sozler.html
true
4900690985331902386
UTF-8
Tüm yazılar Kayıt Bulunamadı Tüm Kayıtlar Devamını Oku Cevap Cevabı İptal Et Sil By Ana Sayfa Sayfa Yazı Tümünü Görüntüle Senin İçin Önerilen Etiket Arşiv Ara Tüm Yazılar İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu içerik Kilitlenmiştir 1. ADIM: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy