--> Ayetli Cuma Mesajları | SozRehberi

Ayetli Cuma Mesajları

Ayetler ve hadisler, bir Müslüman'ın değer verdiği şeylerdir. Özellikle Cuma mesajı iletirken ayet veya Hadislerden hazırlanmış bir mesa...

Ayetli Cuma Mesajları

Ayetler ve hadisler, bir Müslüman'ın değer verdiği şeylerdir. Özellikle Cuma mesajı iletirken ayet veya Hadislerden hazırlanmış bir mesaj, sevdiklerimize güzel cuma dileklerimizi iletirken çok daha etkileyici olabiliyor. İşte bu nedenle sizin için hem hadislerden, Hem de Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetlerde yer alan güzel dualardan oluşan birbirinden anlamlı cuma mesajları derledik. Sevdiklerinize, Cuma Mesajlarınızı gönderirken aynı zamanda güzel dualar ve ayetlerden sözler de olsun istiyorsanız, işte bu resimli cuma mesajları tam da size göre. 

Cuma, Müslümanlar için özel bir gündür ve haftanın en kutsal günü olarak kabul edilir. Arapça'da "cemaat" veya "toplantı" anlamına gelir. Müslümanlar, her Cuma yapılan önemli bir toplu namaz olan Cuma namazı için camilerde toplanırlar. Müslümanlar ayrıca birbirlerine Cuma günlerinde mesaj göndererek günün önemine dikkat çeker ve birbirlerini selamlarlar. Arkadaşlarına ve aile üyelerine "Cumanız Mübarek Olsun" veya "Hayırlı Cumalar" gibi mesajlar göndermek yaygındır. Bu mesajlar, Müslümanları dini inançlarına daha fazla odaklanmaya ve mümkünse Cuma namazına katılmaya teşvik etmek için bir hatırlatma görevi görür. Ayrıca, Müslümanlar Cuma günleri hayır işleri yapmaya, sadaka vermek veya başkalarına yardım etmeye çalışırlar. Bu, Cuma gününün mübarek bir gün olarak kabul edilmesi ve bu günde iyi işler yapmanın daha fazla bereket ve ödül getirdiğine inanılması nedeniyledir. Genel olarak, Cuma Müslümanlar için toplanma, dua etme ve düşünme günüdür ve Allah'a ve topluma olan bağlarını güçlendirmek için önemli bir fırsattır.

* Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Ey bu eksiksiz dâvetin ve kılınan namazın Rabbi! Hazret-i Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’a Vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu va’dettiğin Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır! Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allahım! bizlere helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla bizleri senden başkasına muhtaç etme! Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Hayırlı Cumalar Dilerim…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın. Cumanız Mübarek Olsun…

* Allahım! Senden bizleri doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyâz ederiz. Cumanız Mübarek Olsun…

Ayetli Cuma Mesajları

* Yâ Rabb! Ben hangi bir mü’mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için Sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ey Allah’ım! Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et! Cumanız Mübarek Olsun…

* Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. Hayırlı Cumalar Dilerim…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım! Cehennem fitnesinden, cehennem azâbından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınıyoruz. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allah’ım! Bize verdiğin rızık konusunda bizleri kanaat sahibi yap ve o rızkımızı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bizlere ihsan eyle. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allahım! Biz kendime çok zulmettik. Günahlarımızı bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lutfunla bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Cumanız Mübarek Olsun…

* Allahım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl! Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Kötü ahlâktan, nefsânî arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden bizleri uzaklaştır. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allah’ım! Yaratılışımızı en güzel yaptın, ahlâkımızı da güzelleştir. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım. Cumanız Mübarek Olsun…

* Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur. Hayırlı Cumalar Dilerim…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et! Cumanız Mübarek Olsun…

* Allahım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azâbından sana sığınıyoruz. Allahım! Nefsimize takvâ nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Cumanız Mübarek Olsun…

Ayetli Cuma Mesajları

* Ya Rabb! Senin îzzet ve kudretine sığınırım ki, senden başka hiç bir ilâh yoktur. Ve sen ölmezsin. Cin ve insanlar ise ölürler. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerimize çekecek her şeyden sana sığınıyoruz. Hayırlı Cumalar Dilerim…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, bizleri dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allahım! Şimdiye kadar yaptığımz, bundan sonra yapacağımız işlerin şerrinden sana sığınıyoruz. Cumanız Mübarek Olsun…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Erzel-i ömre bırakılmaktan sana sığınırım, dünyâ fitnesinden: Yani Deccal fitnesinden sana sığınırım, kabir azâbından sana sığınırım. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allahım! Sana teslim olduk, sana inandık ve sana güvendik. Yüzümüzü, gönlümüzü sana çevirdik, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettik. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız, gizlediğimiz, açığa vurduğumuz ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımızı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allah’ım! Kabir azâbından sana sığınırım. Cehennem azâbından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccâlin fitnelerinden sana sığınırım. Cumanız Mübarek Olsun…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun. Cumanız Mübarek Olsun…

* Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt! Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle, kalbimi hatalardan beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle, benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arası kadar uzaklaştır. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyâz ediyorum. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihânetten de sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır.  Cumanız Mübarek Olsun…

* Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınıyoruz. Kabir azâbından sana sığınıyoruz. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınıyoruz. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Cumanız Mübarek Olsun…

* Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Hayırlı Cumalar Dilerim…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allâh’ım! Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Cumanız Mübarek Olsun…

* Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan Sana dönebilmeyi istiyorum. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allahım! Kötü ahlâklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınıyoruz. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allâh’ım! Sen’in gazâbından Sen’in rızâna sığınırım. İkâbından affına sığınırım! Allâh’ım başka değil, Sen’den yine Sana sığınırım. Sen’i hakkıyla senâ etmekten âcizim. Sen Yüce Zâtını nasıl senâ ettiysen öylesin! Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

* Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl! Cumanız Mübarek Olsun…

* Allah’ım! Kalbime büyük bir nûr ver; gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr ver; sağıma bir nûr, soluma bir nûr ver; üstüme bir nûr, altıma bir nûr ver; önüme bir nûr, arkama bir nûr ver; bana büyük bir nûr ihsân eyle! Cumanız Mübarek Olsun…

Ayetli Cuma Mesajları

* Allahım, bizleri bağışla, bizlere merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bizlere âfiyet ve hayırlı rızık ver. Mübarek Cumamız Hayırlara Vesile Olsun.

* Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Hayırlı Cumalar Dilerim…

* Allâh’ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen’in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Cumanız Mübarek Olsun…

YORUMLAR

Ad

14 Şubat sözleri,1,2021 sevgi sözleri,1,23 Nisan,2,23 nisan kutlama sözleri,1,25 yaş doğum günü mesajları,1,abiye doğum günü mesajı,1,ablaya doğum günü sözleri,1,ablaya güzel mesajlar,1,ablaya güzel sözler,1,acımasız sözler,1,ağır instagram sözleri,1,ağır sözler,2,ağır whatsapp sözleri,1,aile,1,aile ile ilgili sözler,1,albert,1,Amcaya Babalar Günü Mesajları,1,amcaya doğum günü mesajları,1,anlamlı anneler günü mesajları,1,anlamlı aşk sözleri,4,anlamlı doğum günü mesajları,2,anlamlı sözler,12,anne,4,anneanneye anneler günü mesajı,1,anneler günü mesajları,3,anneler günü sözleri,2,anneler günü sözleri güzel sözler,1,anneye anlamlı sözler,2,anneye cuma mesajları,1,anneye güzel sözler,2,anneye resimli cuma mesajları,1,arkadaş,4,arkadaşa doğum günü mesajları,7,arkadaşa esprili sözler,1,arkadaşa hediye,2,arkadaşa komik sözler,2,arkadaşa yılbaşı mesajları,1,aşırı anlamlı sözler,1,aşk,7,aşk mesajları,7,aşk sözleri,14,Atatürk,4,atatürk ile ilgili sözler,2,Atatürk özdeyişleri,1,Atatürk sözleri,1,Atilla İlhan sözleri,1,atom,1,ayetli cuma mesajları,1,ayrılık sözleri,1,baba,3,babalar günü,8,babalar günü mesajları,12,babaya doğum günü mesajı,2,babaya duygusal sözler,2,babaya güzel sözler,3,babaya mesaj,4,başarı sözleri,1,bayan sevgiliye hediye,1,bayram mesajları,1,bebek,2,bebek isimleri,3,belirli gün ve haftalar,1,benimle evlenir misin sözleri,1,Bilim,2,bilimle ilgili sözler,1,cuma,1,cuma kutlama sözleri,1,cuma mesajları,6,çiçek,1,çiçek hediyesi kart yazıları,1,çiçek kart yazıları,2,çocuklara güzel sözler,1,dayıya doğum günü mesajı,1,değişik doğum günü mesajları,1,derin sözler,1,dini doğum günü sözleri,2,dini sözler,1,doğa,1,doğa ile ilgili sözler,1,doğum günü,34,doğum günü hediye notları,1,doğum günü hediyesi,1,doğum günü mesajı,1,doğum günü mesajları,27,dosta güzel sözler,1,dostluk sözleri,1,dostlukla ilgili sözler,1,dualı cuma mesajları,1,duygusal hayat sözleri,1,düğün kutlama sözleri,1,düşündürücü sözler,1,einstein,2,en yakın arkadaşa doğum günü mesajı,1,erkeğe doğum günü mesajları,1,erkeğe güzel sözler,1,erkeğe sevgililer günü mesajları,1,Erkeğe Sevgililer Günü Sözleri,1,erkek bebek isimleri,2,erkek öğretmene öğretmenler günü mesajları,1,espri,2,esprili sözler,5,eşe hediye notu,1,etkileyici aşk sözleri,3,etkileyici doğum günü mesajları,1,etkileyici sözler,1,evlilik kutlama sözleri,1,evlilik tebrik sözleri,1,evlilik teklifi sözleri,1,ezhel,1,felaket,1,flörte sorulacak sorular,1,galileo,1,genç kıza doğum günü hediyesi,1,genç kıza hediye,1,güldüren nickler,1,güldüren sözler,2,günaydın mesajları,3,güncel aşk sözleri,1,güzel aşk sözleri,3,güzel mesajlar,2,güzel mesajları,2,güzel sözler,50,harbi derin sözler,1,hayat sözleri,5,hayırlı cumalar,1,hayvan,1,hediye,3,hediye notu,3,hediye notu yazıları,1,hüzünlü sözler,1,ışıklı çerçeve,1,ışıklı kalp pano,2,ilk buluşmada sorulacak sorular,1,iltifat sözleri,1,instagram sözleri,2,isimlerin anlamları,2,islam,2,islamın bilime bakışı,1,iş tebrik mesajları,1,iyi geceler mesajları,1,iyi ki doğdun mesajları,1,kadın,3,kadın olmanın zorluğunu anlatan sözler,1,kadınlar günü,1,kadınlar günü mesajları,4,kadınlar günü sözleri,2,kadınlarla ilgili güzel sözler,1,kadınlarla ilgili sözler,2,kandil,1,kandil mesajları,1,karakalem resim sipariş,1,kardeş,1,kardeşe doğum günü mesajları,1,kardeşe güzel sözler,1,katlanmakla ilgili sözler,1,kayınpedere babalar günü mesajı,1,Kayınpedere Doğum Günü Mesajları,1,kısa anneler günü sözleri,1,kısa aşk sözleri,2,kısa cuma mesajları,1,kısa güzel sözler,1,kıskançlıkla ilgili sözler,1,kız arkadaşa hediye,2,kız bebek isimleri,2,kız çocuğa doğum günü mesajları,1,kıza hediye,1,kızıma doğum günü mesajı,2,koca,1,kocaya güzel sözler,1,kocaya sevgililer günü sözleri,1,komik aşk sözleri,1,komik babalar günü mesajları,1,komik doğum günü mesajları,2,komik olmayan sözler,1,komik sözler,5,köpek,1,köpekle ilgili sözler,1,kuranda geçen bebek isimleri,1,kurban bayramı mesajları,1,kuzene doğum günü mesajları,1,kuzene sözler,2,laf,1,laf sokucu mesajlar,2,led ışıklı kalp pano,1,manitaya aşk mesajları,1,melankolik sözler,1,miraç kandili mesajları,1,nişan yıldönümü sözleri,1,nişanlı,1,nişanlıya doğum günü mesajları,1,nişanlıya güzel sözler,2,öğrenciye güzel sözler,1,öğretemene teşekkür mesajı,1,öğretmen,4,öğretmen sevgiliye öğretmenler günü mesajları,1,öğretmene doğum günü mesajları,2,öğretmene güzel sözler,8,öğretmenler günü mesajları,6,önemli günler,2,özel günler,1,özlü,1,özlü sözler,3,özür dileme mesajları,3,özür dileme sözleri,1,paylaşılacak güzel sözler,1,paylaşılacak sözler,1,resimli ağır sözler,2,resimli anlamlı sözler,1,resimli aşk sözleri,2,resimli cuma mesajları,3,resimli doğum günü mesajları,1,resimli özlü sözler,1,resimli paylaşılacak sözler,1,resimli sözler,1,resimli yılbaşı mesajları,1,resimli yıldönümü mesajları,1,romantik,1,romantik aşk sözleri,1,romantik çiçek notları,1,romantik doğum günü mesajları,1,seni seviyorum çünkü sözleri,1,seni seviyorum sözleri,2,sert sözler,1,sert whatsapp sözleri,1,sevdiğine aşk sözleri,1,sevgi sözleri,2,sevgili,36,Sevgililer Günü Mesajları,5,sevgililer günü sözleri,2,sevgiliye,7,sevgiliye aşk mesajları,5,Sevgiliye Aşk Sözleri,16,sevgiliye ayrılık sözleri,1,sevgiliye barışma sözleri,1,sevgiliye cuma mesajları,1,Sevgiliye Doğum Günü Mesajı Whatapp,1,sevgiliye doğum günü mesajları,5,Sevgiliye Günaydın Mesajları,3,sevgiliye güzel sözler,19,sevgiliye hediye,1,sevgiliye iyi geceler mesajları,1,sevgiliye iyi geceler sözleri,1,sevgiliye kadınlar günü mesajı,1,sevgiliye kaliteli sözler,1,sevgiliye muhteşem sözler,1,sevgiliye özür dileme mesajları,1,sevgiliye özür sözleri,2,sevgiliye romantik sözler,4,sevgiliye sorulacak sorular,2,sevgiliye sözler,6,sevgiliye yılbaşı mesajları,1,sevgliye hediye,1,soğuk espri,1,sokucu,1,söz,3,sözler,1,sözleri,2,şair sözleri,1,şairlerin sözleri,1,tahammül sözleri,1,teyzeye doğum günü mesajı,1,teyzeye doğum günü sözleri,1,unutulmaz öğretmen sözleri,1,uzun aşk sözleri,2,uzun doğum günü mesajları,1,uzun doğum günü sözleri,1,uzun güzel sözler,1,ünlü sözleri,2,Ünlü Şairlerden Güzel Sözler,1,ünlülerin özlü sözleri,4,üzgünüm sözleri,2,whatsapp,1,whatsapp durum sözleri,1,whatsapp sözleri,2,yakın arkadaşa doğum günü mesajları,1,yaramazlıkla ilgili komik sözler,1,yaratıcı doğum günü hediyesi,1,yaş günü mesajları,1,yaşamla ilgili sözler,1,yavrularıma güzel sözler,1,yazarların baba ile ilgili sözleri,1,yeni iş mesajları,1,yeni iş tebrik mesajları,1,yeni yıl mesajları,1,yılbaşı,2,yılbaşı mesajları,2,yıldönümü,1,yıldönümü hediye notları,1,yıldönümü sözler,2,yunus emre sözleri,1,
ltr
item
SozRehberi: Ayetli Cuma Mesajları
Ayetli Cuma Mesajları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTIg4reedeG-uTZPh1e4t__a-kTcEbQN2G6cGhTYzk0uyhVRCOhTxWiuWidjki3iMtQXwvmY1_SvZOF4WpHb4dLlXJZEkUwkOwg5gkBYncRV_40bO_2_t9rRhJZNOjibsIJ6DXJbEcLz_uzu8EnT6DG5rwtcRCWkSxnlqfnZlyZyyEZK7tv19D_Hlt/s16000/111.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTIg4reedeG-uTZPh1e4t__a-kTcEbQN2G6cGhTYzk0uyhVRCOhTxWiuWidjki3iMtQXwvmY1_SvZOF4WpHb4dLlXJZEkUwkOwg5gkBYncRV_40bO_2_t9rRhJZNOjibsIJ6DXJbEcLz_uzu8EnT6DG5rwtcRCWkSxnlqfnZlyZyyEZK7tv19D_Hlt/s72-c/111.jpg
SozRehberi
https://www.sozrehberi.com/2023/02/ayetli-cuma-mesajlar.html
https://www.sozrehberi.com/
https://www.sozrehberi.com/
https://www.sozrehberi.com/2023/02/ayetli-cuma-mesajlar.html
true
4900690985331902386
UTF-8
Tüm yazılar Kayıt Bulunamadı Tüm Kayıtlar Devamını Oku Cevap Cevabı İptal Et Sil By Ana Sayfa Sayfa Yazı Tümünü Görüntüle Senin İçin Önerilen Etiket Arşiv Ara Tüm Yazılar İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu içerik Kilitlenmiştir 1. ADIM: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy