--> Dualı Cuma Mesajları | SozRehberi

Dualı Cuma Mesajları

Cuma Günü, Müslümanlar için özel ve önemli bir gündür. Bu anlamlı günde Müslümanlar birbirlerine dualar eder, birbirleri için Allah'tan ...

Cuma Günü, Müslümanlar için özel ve önemli bir gündür. Bu anlamlı günde Müslümanlar birbirlerine dualar eder, birbirleri için Allah'tan güzel şeyler temenni ederler. Mübarek Cuma Gününün hatırına Cenab-ı Hak da, dua için açılan avuçları geri çevirmez ve bu anlamlı günde Tövbe kapılarını ardına kadar açık tutar. Cuma Gününü Müminler açısından aynı zamanda ibadetleri ile taçlandırırlar. Bu anlamlı gün için birbirlerinden uzak olan kişiler ise gerek SMS göndererek, sosyal medya hesapları üzerinden veya gerek WhatsApp veya benzeri sohbet programları üzerinden yazılı veya resimli Cuma Mesajları gönderirler. Özellikle dualı Cuma  mesajları en çok tercih edilen ve gönderilen mesaj çeşitidir. Bu sebeple biz de sizler için sevdiklerinize ve değer verdiğiniz kimselere gönderebileceğiniz DUALI CUMA MESAJLARI seçtik. Resimli ve söz olarak seçebileceğiniz dualı cuma mesajları ile siz de sevdiklerinize cuma günlerinde dua içeren bir cuma mesajı gönderebilirsiniz. 

Dualı Cuma mesajları, sevdiklerimize manevi açıdan destek olmanın güzel bir yolu olabilir. Cuma günü, Müslümanların manevi olarak güçlendikleri bir gün olduğundan, duaların kabul edileceği zamanlardan biridir. Dualı Cuma mesajları, sevdiklerimizi hayırlı dualarla desteklemek, onların sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmak ve onların hayatında olumlu bir etki bırakmak için güzel bir fırsattır.

Dualı Cuma mesajları, sevdiklerimizi etkileyebilir çünkü bu mesajlar, manevi açıdan güçlendirici ve destekleyici olabilir. Bu mesajlar, sevdiklerimizin iç dünyalarını anlamak ve onların sorunlarını paylaşmak için iyi bir yoldur. Dualı Cuma mesajları, sevgi, saygı, hoşgörü ve barış mesajlarını içererek insanların birbirleriyle daha iyi bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu mesajlar, sevdiklerimizi mutlu etmek, moral ve motivasyon sağlamak için de kullanılabilir. Bu nedenle, dualı Cuma mesajları sevdiklerimizi etkilemek için güzel bir yoldur.

* Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.

Dualı Cuma Mesajı

* Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.

* Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım.

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!

* Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla.

Dualı Cuma Mesajı

* Allâh’ım! Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru!

* Allâh’ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen’in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah'ım! Senden bizleri doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyâz ederiz.

* Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Şimdiye kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız işlerin şerrinden sana sığınıyoruz.

* Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.

* Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Kalbime büyük bir nûr ver; gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr ver; sağıma bir nûr, soluma bir nûr ver; üstüme bir nûr, altıma bir nûr ver; önüme bir nûr, arkama bir nûr ver; bana büyük bir nûr ihsân eyle!

* Allahım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azâbından sana sığınıyoruz. Allahım! Nefsimize takvâ nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Kabir azâbından sana sığınırım. Cehennem azâbından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccâlin fitnelerinden sana sığınırım.

* Allahım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihânetten de sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır. 

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.

* Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

* Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah'ım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Erzel-i ömre bırakılmaktan sana sığınırım, dünyâ fitnesinden: Yani Deccal fitnesinden sana sığınırım, kabir azâbından sana sığınırım.

* Allah’ım! Kötü ahlâktan, nefsânî arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden bizleri uzaklaştır.

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Kötü ahlâklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınıyoruz.

* Allahım! Sana teslim olduk, sana inandık ve sana güvendik. Yüzümüzü, gönlümüzü sana çevirdik, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettik. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız, gizlediğimiz, açığa vurduğumuz ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımızı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerimize çekecek her şeyden sana sığınıyoruz.

* Allahım! Cehennem fitnesinden, cehennem azâbından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınıyoruz.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, bizleri dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.

* Allahım! bizlere helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla bizleri senden başkasına muhtaç etme!

* Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz.

* Yâ Rabb! Ben hangi bir mü’mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için Sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır.

Dualı Cuma Mesajı

* Allâh’ım! Sen’in gazâbından Sen’in rızâna sığınırım. İkâbından affına sığınırım! Allâh’ım başka değil, Sen’den yine Sana sığınırım. Sen’i hakkıyla senâ etmekten âcizim. Sen Yüce Zâtını nasıl senâ ettiysen öylesin!

* Allah’ım! Bize verdiğin rızık konusunda bizleri kanaat sahibi yap ve o rızkımızı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bizlere ihsan eyle.

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

* Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!

* Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınıyoruz. Kabir azâbından sana sığınıyoruz. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınıyoruz.

Dualı Cuma Mesajı

* Allahım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl!

* Ey bu eksiksiz dâvetin ve kılınan namazın Rabbi! Hazret-i Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’a Vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu va’dettiğin Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır!

* Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.

Dualı Cuma Mesajı

* Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ey Allah’ım!

* Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan Sana dönebilmeyi istiyorum.

* Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.

* Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle, kalbimi hatalardan beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle, benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arası kadar uzaklaştır.

* Allah’ım! Yaratılışımızı en güzel yaptın, ahlâkımızı da güzelleştir.

* Allahım, bizleri bağışla, bizlere merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bizlere âfiyet ve hayırlı rızık ver.

Dualı Cuma Mesajı

* Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter.

* Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyâz ediyorum.

Dualı Cuma Mesajı

* Ya Rabb! Senin îzzet ve kudretine sığınırım ki, senden başka hiç bir ilâh yoktur. Ve sen ölmezsin. Cin ve insanlar ise ölürler.

* Allahım! Biz kendime çok zulmettik. Günahlarımızı bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lutfunla bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Cuma günü İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Her haftanın son iş günü olarak kabul edilen Cuma günü, Müslümanların haftalık toplu ibadetlerini gerçekleştirdikleri gün olarak bilinir. Cuma namazı, İslam'ın beş temel ibadeti arasında yer alır ve bireylerin manevi yönden güçlenmelerine yardımcı olur. Ayrıca Cuma günü, peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür ve İslam dünyasında birçok ülkede bu gün resmi tatil olarak kutlanır. Bu nedenle Cuma günü, Müslüman toplumlarında büyük bir önem taşır.

Cuma günü sevdiklerimize mesaj göndermek ise, bu özel günü anlamak ve kutlamak için güzel bir yoldur. Sevdiklerimize Cuma günü için mesajlar göndermek, onların bu özel günü hatırladığımızı ve onlarla birlikte olduğumuzu hissettirir. Ayrıca bu mesajlar, sevdiklerimize moral ve motivasyon sağlayabilir, günün önemini ve anlamını hatırlatabilir. Cuma günü mesajları aynı zamanda, sevgi, saygı, hoşgörü, barış ve birlik mesajlarını içererek insanların birbirleriyle daha iyi bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle Cuma günü, sevdiklerimize mesaj göndermek için güzel bir fırsattır.

YORUMLAR

Ad

14 Şubat sözleri,1,2021 sevgi sözleri,1,23 Nisan,2,23 nisan kutlama sözleri,1,25 yaş doğum günü mesajları,1,abiye doğum günü mesajı,1,ablaya doğum günü sözleri,1,ablaya güzel mesajlar,1,ablaya güzel sözler,1,acımasız sözler,1,ağır instagram sözleri,1,ağır sözler,2,ağır whatsapp sözleri,1,aile,1,aile ile ilgili sözler,1,albert,1,Amcaya Babalar Günü Mesajları,1,amcaya doğum günü mesajları,1,anlamlı anneler günü mesajları,1,anlamlı aşk sözleri,4,anlamlı doğum günü mesajları,2,anlamlı sözler,12,anne,4,anneanneye anneler günü mesajı,1,anneler günü mesajları,3,anneler günü sözleri,2,anneler günü sözleri güzel sözler,1,anneye anlamlı sözler,2,anneye cuma mesajları,1,anneye güzel sözler,2,anneye resimli cuma mesajları,1,arkadaş,4,arkadaşa doğum günü mesajları,7,arkadaşa esprili sözler,1,arkadaşa hediye,2,arkadaşa komik sözler,2,arkadaşa yılbaşı mesajları,1,aşırı anlamlı sözler,1,aşk,7,aşk mesajları,7,aşk sözleri,14,Atatürk,4,atatürk ile ilgili sözler,2,Atatürk özdeyişleri,1,Atatürk sözleri,1,Atilla İlhan sözleri,1,atom,1,ayetli cuma mesajları,1,ayrılık sözleri,1,baba,3,babalar günü,8,babalar günü mesajları,12,babaya doğum günü mesajı,2,babaya duygusal sözler,2,babaya güzel sözler,3,babaya mesaj,4,başarı sözleri,1,bayan sevgiliye hediye,1,bayram mesajları,1,bebek,2,bebek isimleri,3,belirli gün ve haftalar,1,benimle evlenir misin sözleri,1,Bilim,2,bilimle ilgili sözler,1,cuma,1,cuma kutlama sözleri,1,cuma mesajları,6,çiçek,1,çiçek hediyesi kart yazıları,1,çiçek kart yazıları,2,çocuklara güzel sözler,1,dayıya doğum günü mesajı,1,değişik doğum günü mesajları,1,derin sözler,1,dini doğum günü sözleri,2,dini sözler,1,doğa,1,doğa ile ilgili sözler,1,doğum günü,34,doğum günü hediye notları,1,doğum günü hediyesi,1,doğum günü mesajı,1,doğum günü mesajları,27,dosta güzel sözler,1,dostluk sözleri,1,dostlukla ilgili sözler,1,dualı cuma mesajları,1,duygusal hayat sözleri,1,düğün kutlama sözleri,1,düşündürücü sözler,1,einstein,2,en yakın arkadaşa doğum günü mesajı,1,erkeğe doğum günü mesajları,1,erkeğe güzel sözler,1,erkeğe sevgililer günü mesajları,1,Erkeğe Sevgililer Günü Sözleri,1,erkek bebek isimleri,2,erkek öğretmene öğretmenler günü mesajları,1,espri,2,esprili sözler,5,eşe hediye notu,1,etkileyici aşk sözleri,3,etkileyici doğum günü mesajları,1,etkileyici sözler,1,evlilik kutlama sözleri,1,evlilik tebrik sözleri,1,evlilik teklifi sözleri,1,ezhel,1,felaket,1,flörte sorulacak sorular,1,galileo,1,genç kıza doğum günü hediyesi,1,genç kıza hediye,1,güldüren nickler,1,güldüren sözler,2,günaydın mesajları,3,güncel aşk sözleri,1,güzel aşk sözleri,3,güzel mesajlar,2,güzel mesajları,2,güzel sözler,50,harbi derin sözler,1,hayat sözleri,5,hayırlı cumalar,1,hayvan,1,hediye,3,hediye notu,3,hediye notu yazıları,1,hüzünlü sözler,1,ışıklı çerçeve,1,ışıklı kalp pano,2,ilk buluşmada sorulacak sorular,1,iltifat sözleri,1,instagram sözleri,2,isimlerin anlamları,2,islam,2,islamın bilime bakışı,1,iş tebrik mesajları,1,iyi geceler mesajları,1,iyi ki doğdun mesajları,1,kadın,3,kadın olmanın zorluğunu anlatan sözler,1,kadınlar günü,1,kadınlar günü mesajları,4,kadınlar günü sözleri,2,kadınlarla ilgili güzel sözler,1,kadınlarla ilgili sözler,2,kandil,1,kandil mesajları,1,karakalem resim sipariş,1,kardeş,1,kardeşe doğum günü mesajları,1,kardeşe güzel sözler,1,katlanmakla ilgili sözler,1,kayınpedere babalar günü mesajı,1,Kayınpedere Doğum Günü Mesajları,1,kısa anneler günü sözleri,1,kısa aşk sözleri,2,kısa cuma mesajları,1,kısa güzel sözler,1,kıskançlıkla ilgili sözler,1,kız arkadaşa hediye,2,kız bebek isimleri,2,kız çocuğa doğum günü mesajları,1,kıza hediye,1,kızıma doğum günü mesajı,2,koca,1,kocaya güzel sözler,1,kocaya sevgililer günü sözleri,1,komik aşk sözleri,1,komik babalar günü mesajları,1,komik doğum günü mesajları,2,komik olmayan sözler,1,komik sözler,5,köpek,1,köpekle ilgili sözler,1,kuranda geçen bebek isimleri,1,kurban bayramı mesajları,1,kuzene doğum günü mesajları,1,kuzene sözler,2,laf,1,laf sokucu mesajlar,2,led ışıklı kalp pano,1,manitaya aşk mesajları,1,melankolik sözler,1,miraç kandili mesajları,1,nişan yıldönümü sözleri,1,nişanlı,1,nişanlıya doğum günü mesajları,1,nişanlıya güzel sözler,2,öğrenciye güzel sözler,1,öğretemene teşekkür mesajı,1,öğretmen,4,öğretmen sevgiliye öğretmenler günü mesajları,1,öğretmene doğum günü mesajları,2,öğretmene güzel sözler,8,öğretmenler günü mesajları,6,önemli günler,2,özel günler,1,özlü,1,özlü sözler,3,özür dileme mesajları,3,özür dileme sözleri,1,paylaşılacak güzel sözler,1,paylaşılacak sözler,1,resimli ağır sözler,2,resimli anlamlı sözler,1,resimli aşk sözleri,2,resimli cuma mesajları,3,resimli doğum günü mesajları,1,resimli özlü sözler,1,resimli paylaşılacak sözler,1,resimli sözler,1,resimli yılbaşı mesajları,1,resimli yıldönümü mesajları,1,romantik,1,romantik aşk sözleri,1,romantik çiçek notları,1,romantik doğum günü mesajları,1,seni seviyorum çünkü sözleri,1,seni seviyorum sözleri,2,sert sözler,1,sert whatsapp sözleri,1,sevdiğine aşk sözleri,1,sevgi sözleri,2,sevgili,36,Sevgililer Günü Mesajları,5,sevgililer günü sözleri,2,sevgiliye,7,sevgiliye aşk mesajları,5,Sevgiliye Aşk Sözleri,16,sevgiliye ayrılık sözleri,1,sevgiliye barışma sözleri,1,sevgiliye cuma mesajları,1,Sevgiliye Doğum Günü Mesajı Whatapp,1,sevgiliye doğum günü mesajları,5,Sevgiliye Günaydın Mesajları,3,sevgiliye güzel sözler,19,sevgiliye hediye,1,sevgiliye iyi geceler mesajları,1,sevgiliye iyi geceler sözleri,1,sevgiliye kadınlar günü mesajı,1,sevgiliye kaliteli sözler,1,sevgiliye muhteşem sözler,1,sevgiliye özür dileme mesajları,1,sevgiliye özür sözleri,2,sevgiliye romantik sözler,4,sevgiliye sorulacak sorular,2,sevgiliye sözler,6,sevgiliye yılbaşı mesajları,1,sevgliye hediye,1,soğuk espri,1,sokucu,1,söz,3,sözler,1,sözleri,2,şair sözleri,1,şairlerin sözleri,1,tahammül sözleri,1,teyzeye doğum günü mesajı,1,teyzeye doğum günü sözleri,1,unutulmaz öğretmen sözleri,1,uzun aşk sözleri,2,uzun doğum günü mesajları,1,uzun doğum günü sözleri,1,uzun güzel sözler,1,ünlü sözleri,2,Ünlü Şairlerden Güzel Sözler,1,ünlülerin özlü sözleri,4,üzgünüm sözleri,2,whatsapp,1,whatsapp durum sözleri,1,whatsapp sözleri,2,yakın arkadaşa doğum günü mesajları,1,yaramazlıkla ilgili komik sözler,1,yaratıcı doğum günü hediyesi,1,yaş günü mesajları,1,yaşamla ilgili sözler,1,yavrularıma güzel sözler,1,yazarların baba ile ilgili sözleri,1,yeni iş mesajları,1,yeni iş tebrik mesajları,1,yeni yıl mesajları,1,yılbaşı,2,yılbaşı mesajları,2,yıldönümü,1,yıldönümü hediye notları,1,yıldönümü sözler,2,yunus emre sözleri,1,
ltr
item
SozRehberi: Dualı Cuma Mesajları
Dualı Cuma Mesajları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilCUZ-oVM5ymsNS58xTSoxFilRgnzqHrY6BP0tR60NuP9Wc5IPs33gL1Cfc1-PoGxJ_rAIi5AzBZjKKgvdq3pkKVNgDTVVtLDzK4QXWBQG7fSZi-P2qYj8yyjkc3WMpuF17o-WIYjYv44rJ8EzdU2xfYlKR6Ej8XcwfaNBVNP8MZETu_c--DNkSD5Q/w640-h438/duali_cuma_mesajlari_23.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilCUZ-oVM5ymsNS58xTSoxFilRgnzqHrY6BP0tR60NuP9Wc5IPs33gL1Cfc1-PoGxJ_rAIi5AzBZjKKgvdq3pkKVNgDTVVtLDzK4QXWBQG7fSZi-P2qYj8yyjkc3WMpuF17o-WIYjYv44rJ8EzdU2xfYlKR6Ej8XcwfaNBVNP8MZETu_c--DNkSD5Q/s72-w640-c-h438/duali_cuma_mesajlari_23.jpg
SozRehberi
https://www.sozrehberi.com/2023/02/dual-cuma-mesajlar.html
https://www.sozrehberi.com/
https://www.sozrehberi.com/
https://www.sozrehberi.com/2023/02/dual-cuma-mesajlar.html
true
4900690985331902386
UTF-8
Tüm yazılar Kayıt Bulunamadı Tüm Kayıtlar Devamını Oku Cevap Cevabı İptal Et Sil By Ana Sayfa Sayfa Yazı Tümünü Görüntüle Senin İçin Önerilen Etiket Arşiv Ara Tüm Yazılar İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu içerik Kilitlenmiştir 1. ADIM: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy